Thursday, May 31, 2012

Кыргызым, Жараткан жиберген олуяжандардын колжазмаларын четке каккандар четке кагылат.  Кыргыз ыйык китептерди билген эл, эң кыйын аалым-теологдор болуп, ар бир диндин үстүндө болуш керек элеңер.  Кап кыргызым, өз руханий милдетиңерди аткарсаңар болмок.   

No comments:

Post a Comment

Follow by Email