Friday, February 4, 2011

Эл аралык коомунда кыргыздардын милдети барбы?  Бар болсо, эмне деп эсептейсиздер?

"Кичине иште ишенимдүү болгон киши, чоң иште да ишенимдүү болот.  Кичини иште ишенимдүү болбогон киши, чоң иште да ишенимдүү боло албайт." (Иса)

No comments:

Post a Comment

Follow by Email